Oranjevereniging Beatrix

Serooskerke

Koninklijk nieuws

 • Lintjesregen 2017
  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.815 personen een Koninklijke onderscheiding verleend.
 • Lintjesregen 2016
  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.752 personen een Koninklijke onderscheiding verleend.
 • Eindrapport Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk
  Mevrouw A. Bijleveld-Schouten heeft op 19 januari 2016 in haar hoedanigheid als voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk het verantwoordingsrapport van het Nationaal Comité overhandigd aan minister-president Rutte en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Kabinet neemt aanbevelingen evaluatie ‘Begroting van de Koning’ over
  De ministerraad neemt op voorstel van de minister-president de aanbevelingen over uit het evaluatierapport ‘Begroting van de Koning’. Hiermee wil het kabinet voorzien in verdere transparantie over de uitgaven die samenhangen met de uitoefening van het Koningschap. ABDTOPConsult heeft de opzet van de begroting van de Koning geëvalueerd. De ministerraad heeft ermee ingestemd het evaluatierapport en de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer te zenden.
 • Renovatie paleis Huis ten Bosch in één keer
  De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer over de renovatie van Huis ten Bosch. Paleis Huis ten Bosch wordt in één keer gerenoveerd. Het kabinet heeft gekozen voor renovatie in één keer, omdat dit doelmatiger en goedkoper is, dan de in de Rijksbegroting 2015 voor Wonen en Rijksdienst aangekondigde gefaseerde renovatie. Uit technische onderzoeken is namelijk gebleken dat de renovatie van het middendeel en de Haagse vleugel binnen 10 jaar ook moet plaatsvinden. De totale geraamde kosten voor de renovatie bedragen €59 miljoen. Renovatie in één keer duurt naar verwachting 40 maanden en is eind 2018 afgerond. Voorafgaand aan de renovatie wordt de Oranjezaal van het paleis tijdelijk voor publiek opengesteld.