Oranjevereniging Beatrix

Serooskerke

Koninklijk nieuws

 • Paleis Soestdijk wordt platform voor innovatie
  Het consortium Made By Holland is met een bod van 1,7 miljoen euro de hoogste bieder om paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed te kopen en verder te ontwikkelen. Het consortium maakt er een platform van voor innovaties en excellent ondernemerschap, met tentoonstellingen en evenementen voor een breed publiek. Er komen ook horeca en woningen.
 • Lintjesregen 2017
  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.815 personen een Koninklijke onderscheiding verleend.
 • Lintjesregen 2016
  Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Dit jaar is er ter gelegenheid van Koningsdag in totaal aan 2.752 personen een Koninklijke onderscheiding verleend.
 • Eindrapport Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk
  Mevrouw A. Bijleveld-Schouten heeft op 19 januari 2016 in haar hoedanigheid als voorzitter van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk het verantwoordingsrapport van het Nationaal Comité overhandigd aan minister-president Rutte en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Kabinet neemt aanbevelingen evaluatie ‘Begroting van de Koning’ over
  De ministerraad neemt op voorstel van de minister-president de aanbevelingen over uit het evaluatierapport ‘Begroting van de Koning’. Hiermee wil het kabinet voorzien in verdere transparantie over de uitgaven die samenhangen met de uitoefening van het Koningschap. ABDTOPConsult heeft de opzet van de begroting van de Koning geëvalueerd. De ministerraad heeft ermee ingestemd het evaluatierapport en de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer te zenden.